„Dron”

Artystka: Julita Wójcik, Park Śląski w Chorzowie, Polska (fot. Gosia Sachse, 07.04.2018)

Projekt pod nazwą Performance Wolności, w ramach którego Julita Wójcik zaprojektowała interaktywną multimedialną instalację pod tytułem „Dron” jest jednym z pierwszych obok Kontenera Cooltury ralizacji kulturalnych Fundacji Parku Śląskiego. Rzeźba została posadowiona w 2014 roku na rondzie na skrzyżowaniu Alei Generała Jerzego Ziętka z Aleją Leśną. Aktualny obraz z kamery dostępny jest na zewnętrznej stronie internetowej.

DRON to rzeźba w kształcie koamara wyposażona w kamerę do transmisji obrazu online. Pokazuje jak dzięki internetowym aplikacjom nieustannie prezentujemy co robimy i równocześnie podglądamy co robią inni. Obrazuje jak poprzez internet kontrolujemy i jesteśmy przez internet kontrolowani.

DRON służy do oglądania, podglądania, obserwowania, monitorowania i kontrolowania. DRON to dzieło sztuki, którego widz – obserwator, jest jednocześnie obiektem obserwacji.

(źródło: https://www.worldcam.pl/kamery/polska/chorzow/13951-park-slaski-dron)

_____________________________________________________

A co dla Was oznacza „wolność”?

„Cnoty niewieście”

Pomnik „Św. Krystyny”, Lloret de Mar, Hiszpania (fot. Gosia Sachse, 08.05.2012)

Krystyna z Bolseny, również Krystyna z Tyruwł. Cristina di Bolsenacs. Muczenica Christina, Tirskaja (ur. w Volsinii k. Bolseny lub Tyrze, zm. 24 lipca pomiędzy 287–303 w Bolsenie w Italii) – dziewicamęczennica chrześcijańskaświęta Kościoła katolickiegoormiańskiego i prawosławnego.

Była córką Urbana, prefekta Bolseny, który był wrogiem chrześcijan. Obserwując heroiczną postawę wyznawców Chrystusa, sama nawróciła się na chrześcijaństwo. Kiedy dowiedział się o tym jej ojciec, uwięził ją w pałacu i na próżno namawiał ją do porzucenia wiary.

Wkrótce jednak ojciec zauważył, że nic tym nie zdziała (Krystyna m.in. rozdała swoje szaty ubogim), kazał ją torturować. Dziewczynkę najpierw smagano rózgami i strącono do lochu. Kiedy to nie pomogło, była rozdzierana hakami, obracana na kole, polewana wrzącym olejem, palona na wolnym ogniu, a na końcu przywiązano jej kamień do szyi i utopiono. Istnieje też inny przekaz, według którego Krystyna zginęła w amfiteatrze miejskim, przywiązana do słupa i przeszyta strzałami.

Jej śmierć nastąpiła za panowania cesarza Dioklecjana. W chwili swojej męczeńskiej śmierci święta Krystyna miała zaledwie dwanaście lat. Jej relikwie znajdują się w Bolsenie w bazylice jej poświęconej.

(źródło: Wikipedia)

______________________________________

„Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich” owocowało w przeszłości niekontrolowana przemocą wobec kobiet. Były one jedynie bezwolnymi istotami narażonymi na przemoc i okrucieństwo ze śmiercią włącznie. Każdy sprzeciw czy bunt wobec narzuconych odgórnie wzorców kończył się niejednokrotnie tragicznie. Jeśli komuś marzy się powrót do czasów i wzorców słusznie minionych, nosi on znamiona sadysty z kompleksami, który nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie. Sam fakt noszenia spodni nie daje władzy absolutnej nad kimkolwiek i czymkolwiek.

„Airborne”

Artysta: Christopher Klein „Airborne”, Monachium, Niemcy (fot: Agnieszka Zidek, 19.04.2021)

Rzeżba wykonana jest ze stali nierdzewnej o wysokim połysku, o wysokości 6,40 m. „Airborne” został zaprojektowany dla firmy Linde AG, która w 2008 roku przeniosła się tutaj do nowej siedziby. Rzeżba została wyprodukowana i zbudowana przez Sandmeir Stahlbau GmbH, Rain am Lech. W 2009 roku została umieszczona przy Carl-von-Linde-Haus, Angerhof w Monachium. Rzeźba reprezentuje molekuł, nowopowstałą cząsteczkę.

______________________________

Cząsteczkamolekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Cząsteczki różnią się od innych cząstek chemicznych (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego – jednak w fizyce kwantowejchemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.

teorii kinetycznej gazów pojęcie cząsteczka często jest używane do opisu gazowej cząstki bez względu na jej budowę. Według tej teorii gazy szlachetne składają się z cząsteczek, pomimo że składają się z pojedynczego, niezwiązanego wiązaniem chemicznym atomu.

Cząsteczka może się składać z atomów jednego pierwiastka, jak w przypadku tlenu (O2), lub różnych, czego przykładem jest woda (H2O). Atomy i struktury powiązane wiązaniem niekowalencyjnym (wodorowymjonowym) ogólnie nie są uważane za pojedyncze cząsteczki.

Cząsteczki jako składniki materii są powszechne wśród substancji organicznych. Tworzą także większą część hydrosfery i atmosfery. Jednak większość znanych stałych substancji na Ziemi, włączając w to minerały tworzące skorupępłaszcz i jądro Ziemi, zawiera wiele wiązań chemicznych, ale nie są one zbudowane z „rozpoznawalnych” cząsteczek. Do substancji zawierających struktury, dla których nie można wyróżnić pojedynczych cząsteczek, zaliczane są również kryształy jonowe (sole) i kryształy kowalencyjne (diamentkwarcchlorek sodu). Układ powtarzających się jednostek-komórek-struktur występuje również w ciałach z wiązaniem metalicznym, co oznacza, że metale w postaci stałej także nie są zbudowane z cząsteczek. W szkłach (ciałach stałych posiadających bezpostaciową, nieuporządkowaną strukturę) atomy mogą być utrzymywane z sobą poprzez wiązania chemiczne, bez tworzenia jakiejkolwiek określonej cząsteczki oraz bez regularności powtarzających się jednostek (charakterystycznych dla kryształów).

Większość cząsteczek jest zdecydowanie za mała, by można było je zobaczyć za pomocą metod optycznych – ale są wyjątki. makrocząsteczka DNA może osiągnąć rozmiary makroskopowe, tak jak inne cząsteczki polimerów. Guma znana z opon czy butów jest pojedynczą molekułą. Cząsteczki powszechnie używane jako jednostki budulcowe syntezy organicznej mają wymiary od kilku do kilkudziesięciu Å. Niewielkie cząsteczki (poniżej 800 daltonów) mogą być obserwowane przy użyciu mikroskopii sił atomowych.

Najmniejszą cząsteczką jest dwuatomowa cząsteczka wodoru (H2) z długością wiązania 0,74 Å. Z kolei największą, znaną obecnie, cząsteczką jest syntetyczna struktura o nazwie PG5, która charakteryzuje się średnicą 10 nm i masie cząsteczkowej na poziomie 200 mln Da.

(źródło: Wikipedia)

___________________________________________

Świat składa się z cząsteczek, mnie, Ciebie, mieszkańców innych kontynentów, osób nieheteronormatywne i hetero, roślin i zwierzęt. Razem tworzymy spójną całość. Niszcząc pojedyńczy element tej układanki w efekcie niszczysz siebie.

Czerwiec miesiącem dumy.

„Dedykowany dezerterom i opoyzcjonistom”

Napis pod pomnikiem głosi, iż jest on:

„Dedykowany wszystkim dezerterom i odmawiającym, których domem jest matka ziemia, którzy we wrogu rozpoznają brata człowieka, którzy słuchają swojego sumienia zamiast generałów, którzy trzymają się życia, a nie ideologii, których strach jest mniejszy niż ich miłość.”

8 maja minęła 76 rocznica zakończenia II wojny światowej. Pamiętajmy o tamtej, jak i wszystkich innych bratobójczych wojnach. Nie dajmy się ogłupić jakimkolwiek ideologiom, mówcom mającym usta pełne nic nieznaczących obietnic, których celem jest jedynie skłócenie sąsiada z sąsiadem, brata z bratem, matki z córką. Szanujmy się nawzajem. Szanujmy każdego, który każdego dnia daje z siebie tyle ile może, aby uczynić ten świat lepszym miejscem dla nas wszystkich. Każda ideologia, jakakolwiek by ona nie była – ogłupia i odziera z godności jakąś grupę społeczną. To właśnie rezygnując z samodzielnego myślenia i nie protestując, gdy komuś obok dzieje się krzywda przyczyniamy się do tworzenia piekła na ziemi. Bądźmy silni, mądrzy i solidarni!

„Mucha”

Praga, Czechy (fot.: Peter Georg Kozdon, 20.05.2018)

Mucha domowa (Musca domestica) – pospolity owad występujący na całym świecie. Jest niewielka (samica jest większa od samca – osiąga do 7,5 mm długości), na ciemnoszarym tułowiu widoczne są podłużne paski. Odwłok barwy szarożółtej jest jaśniejszy na spodniej części. Odnóża zakończone są pazurkami i przylgami. Ma aparat gębowy typu liżącego, służący do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego, który zostaje rozpuszczony enzymami śliny. Złoto-czerwono-brunatne oczy zapewniają 360° pole widzenia. Narządem oddechowym są tchawki. Jest typowym synantropem. Mucha lata stosunkowo wolno, ok. 8 km/h, uderza skrzydłami ok. 200 razy na sekundę.

Gatunek Musca domestica pojawił się ok. 200 milionów lat temu. Pojedynczy osobnik żyje ok. 4 tygodni, jednak w budynkach ludzkich może przezimować w stanie anabiozy. Nawet w tak sprzyjających warunkach przeżywa bardzo mała część populacji – jesienią muchy są dziesiątkowane przez grzybicę.

Muchy są aktywne w dzień, lubią ciepłe, nasłonecznione powierzchnie. W budynkach w nocy lub w chłodne dni muchy zazwyczaj odpoczywają na podłogach, ścianach, sufitach. Na zewnątrz – na roślinach, na ziemi, płotach, puszkach i innych tym podobnych elementach. Muchy wybierają rogi, załamania ścian i ich krawędzie oraz cienkie przedmioty, kable, struny, najchętniej ukrywają się blisko źródła pożywienia na wysokości 150–450 cm od podłoża.

Mucha domowa jest owadem kosmopolitycznym. Pierwotnie występowała w umiarkowanej strefie klimatycznej. Została przeniesiona przez człowieka również na obszary tropikalne (w 1780 roku na pokładzie okrętu kpt. Arthura Phillipa wraz z grupą skazańców i brytyjskimi owcami dotarł do Australii w pobliże dzisiejszego Sydney).

Mucha w literaturze


Owad bezczelny to grupa pięciu bajek, czasami przypisywanych Ezopowi, dotyczących owada, w jednej z wersji muchy, która nadyma się, by wydawać się ważną. W biblijnej czwartej pladze egipskiej muchy reprezentują śmierć i rozkład, a imię filistyńskiego boga Belzebuba może oznaczać „władcę much”. [73] W mitologii greckiej Myiagros był bogiem, który odganiał muchy podczas składania ofiar Zeusowi i Atenie; Zeus wysłał muchę, by ugryzła Pegaza, powodując, że Bellerophon spadł z powrotem na Ziemię, gdy próbował wjechać na skrzydlatym rumaku na Olimp. W tradycyjnej religii Navajo, Duża Mucha jest ważną istotą duchową.

Wiersz Williama Blake’a z 1794 roku „The Fly”, należący do jego zbioru Songs of Experience, traktuje o śmiertelności owada, podlegającego niekontrolowanym okolicznościom, podobnie jak ludzie. Wiersz Emily Dickinson z 1855 roku „I Heard a Fly Buzz When I Died” mówi o muchach w kontekście śmierci. W powieści Williama Goldinga z 1954 roku „Władca much” mucha jest jednak symbolem dzieci biorących udział w akcji.

Humorystyczny dwuwiersz Ogdena Nasha z 1942 roku „Bóg w swej mądrości stworzył muchę/And then forgot to tell us why.” wskazuje na debatę o wartości bioróżnorodności, biorąc pod uwagę, że nawet te uważane przez ludzi za szkodniki mają swoje miejsce w światowych ekosystemach.

(źródło: Wikipedia)

____________________________________

Pojawienie się owadów, w tym much, jest nierozłączną oznaką nadejścia cieplejszych dni. W tym roku polubię chyba w końcu nawet i muchy, jeśli ma to oznaczać koniec zimy, a co się z tym wiąże zmniejszenie liczby przeziębień oraz zachorowalności spowodowanej wirusami.

„Kat”

Bardejov, Słowacja (fot. Gosia Sachse, 18.08.2017 r.)

Bardejów to historyczne, małe Słowackie miasteczko, którego rynek wpisany jest na listę UNESCO. Uważane jest za najpiękniejsze miasteczko na Słowacji o bogatej kulturze i wspaniałej architekturze. Bardejów określany jest także jako miasteczko Kata, bowiem jak głosi legenda niegdyś funkcjonowała tu szkoła Kata. Dziś na starówce miasta możemy zobaczyć pomnik Kata, który strzeże miasta i wymierza sprawiedliwość.

Powiadają, że rządzący w średniowiecznym Bardejovie książę wydał specjalny dekret mówiący, że każda nieuczciwość i złodziejstwo będzie karane śmiercią. Kat w Bardejovie był osobą znaną i cenioną. Wierzono, że jego władza pochodzi od Boga, w kościele zasiadał w specjalnej ławce, w pobliżu ołtarza.

__________________________

W dzisiejszych czasach słowo „Kat” ma jednoynacyne pejoratzwne znaczenie. Zwłaszcza dla ofiar przemocy domowej samo przywołanie w myślach obrazu ich kata powoduje różnorakie stany lękowe. W tym kontekście promowane przez wspólnotę SYCHAR hasło bilbordowe „Kochajcie się mamo i tato”, które zalały w ostatnich dniach polskie miast brzmi jak policzek wymierzony śmiertelnym ofiarom przemocy domowej. Manipulacja emocjonalna jakiej dopuszczono się w tej akcji bilbordowej jest porażająca. Od lat bowiem psychologowie dziecięcy stawiają jasną diagnozę: dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest miłość i poczucie bezpieczeństwa. Tych dwóch rzeczy nie jest w stanie zapewnić osoba stosująca przemoc zarówno fizyczną jak i psychiczną, finansową, emocjonalną czy jakąkolwiek inną. Chrońmy siebie oraz naszych najmłodszych i uciekajmy od przemocowców najdalej jak się da.

„Ciało kobiety”

Rosengarten, Werda, Niemcy (fot. Gosia Sachse vel.Głowacka, 16.07.2016)

Kobieta – żeński dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. W biologii przyjmuje się, że różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy człowieka.

Kobieta to dorosły człowiek płci żeńskiej. Termin kobieta może również odnosić się do dziewczynki (dziecka płci żeńskiej lub nastolatki). Liczba mnoga kobiet jest czasami używana w odniesieniu do kobiet niezależnie od wieku, jak w wyrażeniach takich jak „prawa kobiet”.

Zazwyczaj kobieta ma dwa chromosomy X i jest zdolna do zajścia w ciążę i rodzenia dzieci od okresu dojrzewania do menopauzy. Kobieca anatomia, w odróżnieniu od anatomii męskiej, obejmuje jajowody, jajniki, macicę, srom, piersi, gruczoły Skene’a i gruczoły Bartholina. Miednica dorosłej kobiety jest szersza niż u mężczyzny, biodra są ogólnie szersze, a kobiety mają znacznie mniej włosów na twarzy i innych częściach ciała. Kobiety są przeciętnie niższe i mniej umięśnione niż mężczyźni.

W całej historii ludzkości tradycyjne role płciowe często określały i ograniczały działania i możliwości kobiet; wiele doktryn religijnych określa pewne zasady dotyczące kobiet. Wraz z rozluźnieniem ograniczeń w XX wieku w wielu społeczeństwach kobiety uzyskały dostęp do kariery zawodowej wykraczającej poza tradycyjną pracę gospodyni domowej oraz możliwość kontynuowania edukacji na poziomie wyższym. Przemoc wobec kobiet, czy to w rodzinach, czy w społecznościach, ma długą historię i jest popełniana głównie przez mężczyzn. Niektórym kobietom odmawia się praw reprodukcyjnych. Ruchy i ideologie feminizmu mają wspólny cel, jakim jest osiągnięcie równości płci.

Kobiety trans mają przypisaną płeć męską przy urodzeniu, która nie pokrywa się z ich tożsamością płciową, podczas gdy kobiety interseksualne urodziły się z cechami płciowymi, które nie pasują do typowych wyobrażeń o kobiecej biologii.

Od wieków próbuje się rozgrywać politykę ciałem kobiety. Próbowano nas przekonywać, że my jako kobiety:

  • jesteśmy mniej inteligentne. I urodziła się Agnodike – pierwsza znana z kart historii kobieta-ginekolog (IV wiek p.n.e.), Maria Skłodowska-Curie, Josephine Cochrane (wynalazła w 1886 roku i opatentowała pierwszą na świecie zmywarkę do naczyń), Stephanie Kwolek (wybitna chemiczka polskiego pochodzenia. Stała na czele zespołu, który w 1965 roku opracował kevlar – polimer niezwykle odporny na rozciąganie. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywany jest w produkcji m.in. w kamizelek kuloodpornych i hełmów ochronnych, a także kabli światłowodowych, motorów, rowerów, żagli, nart, kajaków czy rakiet tenisowych.), Françoise Barré-Sinoussi (Francuska lekarka i wirusolog specjalizująca się w badaniach retrowirusów. W 1983 roku wraz Lukiem Montagnierem odkryła wirusa zespołu nabytego braku odporności – HIV. Ona też wskazała tego wirusa jako przyczynę AIDS. Za te osiągnięcia w 2008 roku otrzymała wraz z Lukiem Montagnierem nagrodę Nobla.), Maria Zakrzewska (1828 – 1902. Była pierwszą w historii kobietą, która zdobyła tytuł doktora medycyny.), Émilie du Châtelet (1706-1749. Była fizyczką i matematyczką, jednym z najwybitniejszych umysłów XVIII wieku. Uznaje się ją za współautorkę zasady zachowania energii.), Margaret Hamilton (ur. 1936. Informatyczka i inżynier oprogramowania, która doprowadziła do opracowania systemu pokładowego programu kosmicznego Apollo, czyli misji NASA na Księżyc. Znane jest jej zdjęcie, na którym stoi przy wydruku kodu naprowadzania lotu statków Apollo, który obmyśliła, w większości sama napisała i nadzorowała. Hamilton miała wówczas 33 lata.), Williamina Fleming (1857-1911. Była astronomem i współtwórczynią katalogu gwiazd. W ciągu 9 lat skatalogowała ponad 10 tys. obiektów, spośród których kilkaset samodzielnie odkryła.), Emmy Noether (1882-1935. Albert Einstein uznawał ją za najważniejszą kobietę w historii matematyki i wielokrotnie zwracał się do niej o radę w zakresie swoich badań.) i wiele innych.
  • nie nadajemy się do polityki. I nastała epoka Margaret Thatcher. A w styczniu 2021 Kamala Harris została pierwszą Wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych
  • nie potrafimy myśleć strategicznie. I Polska pod wodzą męskich kołtunów zniknęła z mapy Europy na 123 lata za sprawą carycy Katarzyny II
  • bankowość i zarabianie pieniędzy to męskie zadanie. I nastał rok 1992, w którym Hanna Gronkiewicz-Walz objęła prezesurę NBP na kolejne 9 lat.

(źródło: Wikipedia, https://www.crazynauka.pl)

______________________________________________

W świetle barbarzyńskiego wyroku polskiej atrapy Trybunału Konstytucyjnego odbierającego polskim kobietom ich prawo do samostanowienia o sobie i swoim życiu mam krótki komunikat do wszystkich, którzy namiętnie próbują meblować innym życie: WYPIERDALAĆ DO SWOJEGO WŁASNEGO ŻYCIA I NIE WŁAZIĆ W BRUDNYCH BUCIORACH TAM, GDZIE NIKT WAS NIE ZAPRASZA!!

„Rozmowa człowiek/ ryba”

Artysta: Edeltraut Göpfert, Passau, Niemcy (fot. Monika Sączyńska, 28.11.2019)

Dzieło sztuki znajduje się przy Ludwigstrasse na wysokości księgarni Rupprecht. Początkowo planowano tu fontannę, która rozpylałaby wodę na kilka metrów w powietrze. Pomysł ten nie spodobał się jednak szczególnie właścicielom domów, którzy obawiali się hałasu rozpryskującej się na chodniku wody. Zamiast fontanny zdecydowano się więc na wariant „dzieło sztuki z wodą”. Fontanna została zainstalowana w tym samym roku po konkursie zorganizowanym w 2007 roku. Dzieło sztuki, wykonane z granitu i brązu, przedstawia relief trzech ryb wyskakujących z wody i zamyślonego człowieka.

___________________________________________

Ostatnie miesiące oprócz strachu przed zarażeniem COVID-19 obnażyły jedną rzecz, a mianowicie jak łatwo jest utracić poczucie bezpieczeństwa, dorobek życia, a jak wiele znaczą więzi międzyludzkie, relacje z sąsiadami, którzy niejednemu i niejednej z nas udzielili pomocy w trakcie przymusowej kwarantanny. Ci, którym nigdy nie zależało, by budować trwałe więzi międzyludzkie – nagle dotkliwie zaczęli odczuwać samotność, knajpki dotychczas tętniące życiem zamarły krzycząc pustymi stolikami. Dbajmy o siebie nawzajem – również o innych mieszkańców naszej planety, jeśli nie chcemy obudzić się w rzeczywistości, w której jedynym naszym słuchaczem będą konstrukcje z metalu, żelbetonu bądź szkła.

„Pomnik Artura Rubinsteina”

Autor projektu: Marcel Szytenchelm, Łódź, Polska (fot. Gosia Sachse, 26.01.2013)

Pomnik Artura Rubinsteina jest częścią Galerii Wielkich Łodzian, która od 1999 roku zdobi ul. Piotrkowską wykonywanymi w brązie rzeźbami plenerowymi stojącymi na chodnikach, upamiętniającymi sławne osoby związane z Łodzią.

Pomnik został odsłonięty 23 września 2000 roku z okazji Światowego Spotkania Łodzian. Autorem projektu jest Marcel Szytenchelm. Pomnik ustawiono przed kamienicą przy Piotrkowskiej 78 gdzie niegdyś mieszkał znany pianista.

Odlana z brązu figura przedstawia Artura Rubinsteina we fraku, siedzącego przy fortepianie, którego dłonie oparte są na klawiaturze. Podniesiona klapa instrumentu przypomina ptasie skrzydło. Obok położono klucz wiolinowy.

Przeciw ustawieniu pomnika protestowała rodzina Artura Rubinsteina. W imieniu jego rodziny, córka artysty Eva Rubinstein wystosowała pisma protestacyjne do Urzędu Miasta Łodzi i Kancelarii Premiera RP, twierdząc, że forma pomnika i jego niska wartość artystyczna obraża pamięć artysty. Eva Rubinstein ze względu na obecność pomnika odmawiała przez 6 lat przyjazdu do Łodzi na uroczystości poświęcone swojemu ojcu. Wśród artystów plastyków i środowiska muzycznego w Łodzi rzeźba również wywołała liczne kontrowersje. Istnieją plany aby usunąć istniejący pomnik i umieścić w jego miejscu bardziej wartościowe artystycznie dzieło poświęcone temu samemu artyście.

Pierwotnie, po wrzuceniu monety do mechanizmu ukrytego we wnętrzu pomnika, urządzenie odtwarzało losowo Koncert f-moll ChopinaKoncert fortepianowy b-moll CzajkowskiegoWalc cis-moll Chopina lub Polonez As-dur Chopina. Jednak po interwencjach firmy Sony BMG, która domagała się tantiem za odtwarzane utwory fortepian zamilkł.

(źródło: Wikipedia)

_______________________________________________

20.12.2020 mija 28 rocznica śmierci wybitnego polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia.

Artur Rubinstein stracił z rąk Niemców prawie całą rodzinę w II wojnie światowej. Na znak protestu przeciwko zbrodniom niemieckim nigdy nie wystąpił z żadnym koncertem ani w RFN, ani w NRD. W 1945 podczas uroczystości podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, wobec braku polskiej flagi, wyraził oburzenie i ostentacyjnie zagrał Mazurka Dąbrowskiego. Występ poprzedził słowami:

W tej sali, w której zebrały się wielkie narody, aby uczynić ten świat lepszym, nie widzę flagi Polski, za którą toczono tę okrutną wojnę.

i dodał:

A więc teraz zagram polski hymn narodowy.

Sztuka, muzyka i patriotyzm nie mają narodowości, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, orientacji seksualnej ani wyznania. Można miłować i uważać za ojczyznę państwo, w którym się mieszka, dbać o dobro wspólnoty, a wywodzić się z zupełnie innego kraju. Można tworzyć piekną muzykę czy sztukę, która w kraju pochodzenia nie znajduje odbiorców, ale za to poza jego granicami jest rozchwytywana. My wszyscy bowiem, niezależnie skąd pochodzimy, jesteśmy jednym gatunkiem. Wspierając się nawzajem osiągniemy znacznie więcej. Nie zapominajmy o tym zwłaszcza w tych niełatwych czasach. Wszystkiego co najpiękniejsze na nadchodzące święta i obyśmi zdrowi weszli w Nowy Rok.

„Piekło kobiet”

Mur berliński, fragment muralu „Piekło kobiet”, Berlin, Niemcy
(fot. Ewa Czwartacka-Roman, 31.10.2020)

Mural ten powstał z inicjatywy ruchów feministycznych na fragmencie Muru Berlińskiego jako wyraz sprzeciwu wobec wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 zaostrzającego przepisy aborcyjne oraz wobec penalizacji kobiet chcących dokonać aborcji.

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK) – polski feministyczny ruch społeczny, który powstał we wrześniu 2016 roku. Został zawiązany w proteście wobec odrzucenia przez Sejm RP projektu ustawy „Ratujmy kobiety” i jednoczesnego skierowania do prac w komisji projektu „Stop aborcji”. Odpowiedzialny za organizację Czarnego Poniedziałku – akcji protestacyjnej, która odbyła się równocześnie w 147 miastach Polski.

W 2017 ruch został wyróżniony Nagrodą Radia Tok FM im. Anny Laszuk.

Czarny Poniedziałek

Czarny Poniedziałek we Wrocławiu

23 września 2016 roku Sejm RP odrzucił obywatelski projekt ustawy Komitetu Ratujmy Kobiety, liberalizujący prawo aborcyjne. 25 września partia Razem zorganizowała 9 manifestacji pod hasłem „#czarnyprotest” w największych miastach Polski. Występująca na zgromadzeniu we Wrocławiu Marta Lempart przypomniała o strajku kobiet w Islandii z 1975 roku i wezwała do protestu kobiet w Polsce 3 października 2016 roku, inicjując powstanie OSK.

W mediach społecznościowych (szczególnie na portalu Facebook) zawiązały się lokalne komitety organizacyjne Strajku oraz ogólnopolski komitet wsparcia Strajku we Wrocławiu. Koordynatorki ustaliły formę akcji: powstrzymanie się kobiet od wykonywania pracy, czarny ubiór, udział w protestach[2].

3 października w 147 polskich miastach odbyły się zgromadzenia pod hasłem „Czarny Poniedziałek / Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Liczbę osób uczestniczących w wydarzeniach szacowano na od 98 do 200 tysięcy. 6 października 2016 roku Sejm odrzucił projekt ustawy „Stop aborcji”.”

Międzynarodowy Strajk Kobiet

Wydarzenia w Polsce uzyskały zasięg w międzynarodowych mediach, a polskie działaczki postanowiły podjąć współpracę z organizacjami kobiecymi z innych krajów. W wyniku tego powstała inicjatywa Międzynarodowego Strajku Kobiet, którego OSK jest częścią.

8 marca 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, w 54 krajach odbyły się manifestacje środowisk kobiecych, nawołujące do powstrzymania przemocy wobec kobiet, liberalizacji prawa aborcyjnego w poszczególnych krajach i zrównania szans kobiet w społeczeństwie.

Inne akcje

OSK wsparł akcję Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, którego celem było ponowne przedstawienie Sejmowi projektu ustawy liberalizującej prawo aborcyjne.

3 października 2017 roku, w rocznicę Czarnego Poniedziałku, działaczki OSK zorganizowały Czarny Wtorek – serię manifestacji poparcia dla projektu ustawy „Ratujmy kobiety”[12].

22 października 2020 działaczki OSK zapoczątkowały protesty przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

1 listopada 2020 OSK przedstawiła skład rady konsultacyjnej,  która, według słów Marty Lempart, ma zająć się zebraniem i uporządkowaniem głosów protestujących.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska, po ogłoszeniu haniebnego wyroku skazującego polskie kobiety na niewyobrażalne cierpienie w przypadku zajścia w ciążę i wad letalnych płodu*, schroniła się w willi Przyłębskich w Berlinie, gdzie na codzień jej mąż jest ambasadorem.

Po odnalezieniu jej miejsca zamieszkania przez aktywistki i aktywistów organizacji „Dziewuchy Berlin”, pod domem Przyłębskich rozpoczęły się regularne protesty. Sąsiedzi – szeroko pojęci, bo na dość dużym obszarze – otrzymali ulotki, w których organizatorki i organizatorzy z kolektywu Dziewuchy Berlin przepraszają za utrudnienia i szeroko tlumaczą ich przyczyny – kim jest adresatka, poczynając od spacyfikowania TK i kulisach umieszczeniu jej przez PiS na czele atrapy, kończąc na meritum, czyli na tym, że podpaliła lont i zwiała do „spokojnej przystani w otwartym na świat” Berlinie .

*przyp. według wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 zapis ustawy umożliwiającej usunięcie ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu jest niezgodny z Konstytucją RP).

(źródło: Wikipedia, red. Ewa Wanat)

Poniżej polska wersja językowa:

„Drodzy mieszkańcy Thielallee, szanowni Współobywatele, Jak się Państwo mogli zorientować, Wasza cicha, piękna okolica zmieniła się w ostatnich dniach w miejsce głośnych protestów i zgromadzeń. Zapewne zastanawiacie się, o co chodzi. Czujemy się zobowiązani Wam to wyjaśnić. Sprawa tyczy się Waszych sąsiadów, zamieszkałego pod numerem 79 małżeństwa Julii i Andrzeja Przyłębskich. Pan Przyłębski jest od przeszło czterech lat ambasadorem Polski w Niemczech. Jako wierny sojusznik rządzącej Polską prawicowo-populistycznej formacji, ponosi on odpowiedzialność za ciągły stan kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich. Wielokrotnie wypowiadał się w sposób prowokacyjny i agresywny, co przyczyniło się do tego, że zarówno przyjaźń obu krajów, jak i trudny proces historycznego pojednania, wciąż natrafia na poważne przeszkody. Nie on jest jednak przyczyną naszej obecności w Waszym sąsiedztwie. Chodzi nam o jego małżonkę, Julię Przyłębską. W roku 2015, natychmiast po przejęciu władzy przez prawicowo-populistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość, pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, rozpoczął się proces niszczenia niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo istotne ogniwo systemu sądowej kontroli nad prawodawcami stanowił w nim Trybunał Konstytucyjny, posiadający kompetencje umożliwiające unieważnienie niekonstytucyjnych przepisów i ustaw. Jako sąd o kluczowym znaczeniu dla demokracji, stał się on obiektem wrogiego, bezprawnego przejęcia. Przy pomocy sztuczek prawniczych oraz nielegalnych nominacji sędziowskich, wkrótce na fotelu prezesa TK zasiadła nieznana dotąd nikomu, niekompetentna, ale wierna rządowi sędzina, Julia Przyłębska. Spełniła ona swoje zadanie. Trybunał przestał właściwie funkcjonować jako ciało nadzorcze. Rząd ma wolną rękę uchwalania przepisów niezgodnych z Konstytucją, a przeciętny obywatel stracił oparcie w instancji, która dotąd broniła jego fundamentalnych praw. Jedno z tych praw zostało odebrane Polkom na skutek bardzo kontrowersyjnego werdyktu owego trybunału Przyłębskiej przed paroma dniami. Chodzi o prawo do przerwania ciąży w wypadku stwierdzenia poważnej wady płodu. Trybunał unieważnił nagle ustawę, która trwała w swoim zapisie od przeszło 25 lat, kiedy to wszystkie najważniejsze siły polityczne w Polsce dokonały trudnego kompromisu. Miliony Polek i Polaków wyszły na ulice w proteście przeciwko temu rozstrzygnięciu, mimo szalejącej w naszym kraju pandemii. Od przeszło tygodnia trwają w całym kraju, a także poza jego granicami, protesty, zgromadzenia i strajki przeciwko temu nieludzkiemu, niedemokratycznemu werdyktowi. Kraj znalazł się w stanie niebezpiecznej konfrontacji między obywatelami a agresywną, ultrakonserwatywną formacją rządzącą, która w swojej obronie coraz częściej ucieka się do gróźb otwartej przemocy. Julia Przyłębska podpaliła beczkę prochu, po czym natychmiast ewakuowała się do Berlina. Nie możemy zaakceptować tego, że niszczycielka demokracji w naszym kraju żyje sobie spokojnie poza jego granicami, i to w naszej wspólnej, otwartej na świat metropolii. My, dumni obywatele i obywatelki Berlina, nie pozwolimy na to, żeby „krwawa Julia” nadal prowadziła wygodne, luksusowe życie w Niemczech, podczas gdy nasza ojczyzna, podpalona przez nią, stoi w płomieniach. Dlatego odnaleźliśmy jej utrzymywaną dotąd w tajemnicy rezydencję w Dahlem, aby regularnie przypominać jej o jej czynach. Tak bardzo jak przykro nam z powodu zakłócenia Państwa spokoju, mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa solidarność i zrozumienie, jako naszych współobywateli. Dochowamy wszelkich starań, aby każdorazowo pozostawić miejsce naszych protestów w stanie porządku. Liczymy także na to, że któregoś dnia zechcą Państwo przyłączyć się do nas w akcie solidarności. Nasze zgromadzenia mają charakter otwarty i uczestniczy w nich wielu Niemców. Chodzi nam wszak o wartości uniwersalne: prawa kobiet, prawa człowieka oraz sprawiedliwość, bezpośrednio zagrożone w jednym z krajów naszej wspólnej Unii Europejskiej poprzez działania Julii Przyłębskiej.

Z wyrazami szacunku, Dziewuchy Berlin”

Ulotki trafiły do wielu domów, punktów usługowych, sklepów oraz włoskiej restauracji, w której państwo ambasadorstwo bywa. Przyjęte zostały z zainteresowaniem.

_____________________________

Polskie kobiety mówią: „Dość”!