„Phallic Rock”

Kharkhorin, Prowincja Övörkhangai, Mongolia (fot. Orgil Oogil, 13.06.2016)

Kharkhorin Rock lub Phallic Rock jest to duża rzeźba penisa umieszczonego na platformie pośród stepów. Znajduje się on w pobliżu  Erdene Zuu Monastery (stanowiącego część Światowego Dziedzictwa UNESCO  krajobrazu kulturowego Doliny Orkhon) w Kharkhorin, Prowincji Övörkhangai w Mongolii. Falliczny skalny posąg ma podwójną funkcję; Przede wszystkim stanowi przypomnienie dla mnichów, aby pozostać w celibacie. Równocześnie jest symbolem płodności i życia ludzkiego. 60-cm (24 cale) długości kamienna statua znajduje się w pobliżu Kharkhorin.

Legenda prawi, iż mnich, który ślubował celibat okazał się kobieciarzem. Po odkryciu tego faktu przez przełożonych klasztoru za karę został  on wykastrowany. Kara ta miała przypomnieć mu o jego ślubch celibatu. Jako ostrzeżenie dla innych mnichów przebywających w klasztorze wykuto skałę w kształcie penisa, który umieszczono w widocznym miejscu, w odległości pieszego spaceru od klasztoru. Skała ta, zwana „Kharkhorin Rock” miała przypominać mnichom, aby pozostali wierni swoim ślubom czystości i w żadnym wypadku nie angażowali się w jakąkolwiek aktywność seksualna z miejscowymi kobietami.

(źródło: Wikipedia)

___________________________

We współczesnej Polsce chyba prędzej zabrakłoby tych kastrujących niż tych do wykastrowania, jako kary za złamanie ślubów czystości. Nie mówiąc już o tych, którzy żyjąc w dobrowolnym świeckim celibacie taki posąg z podpisem „Od Narodu swemu Samozwańczemu Zbawcy” oglądać winni codziennie z okien swojej willi.