„Pomnik Chopina”

Warszawa z Jose 006Projektant: Wacław Szymanowski, Łazienki Królewskie w Warszawie, Polska (fot: Gosia Głowacka, 26.04.2012)

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie – secesyjny pomnik Fryderyka Chopina w Parku Łazienkowskim w Warszawie, przedstawiający odlaną w brązie postać kompozytora siedzącą pod stylizowaną mazowiecką wierzbą.

Pomysł upamiętnienia Fryderyka Chopina pojawił się wśród członków Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w 1876, ale w ówczesnych warunkach politycznych nie mógł zostać urzeczywistniony. Sytuacja uległa zmianie w 1901, gdy polska śpiewaczka operowa Adelajda Bolska uzyskała ustną zgodę cara Mikołaja II na wzniesienie monumentu, a generał gubernator warszawski wydał zgodę na utworzenie z dniem 1 stycznia 1902 Komitetu Budowy Pomnika Chopina w Warszawie.

W 1908 rozpisano konkurs na projekt monumentu, rozstrzygnięty w maju 1909. Spośród osób kultury i sztuki w jury konkursowym zasiadali m.in. Antoine Bourdelle, Józef Pius Dziekoński i Leopold Méyet. Wskazaną lokalizacją monumentu był plac Warecki, a w konkursie mogli brać udział wyłącznie artyści polscy. Spośród 66 prac wybrano projekt Wacława Szymanowskiego (rzeźba) i Franciszka Mączyńskiego (opracowanie architektoniczne). Monument przedstawiał postać siedzącego Fryderyka Chopina zasłuchanego w szum wierzby. Zwycięski projekt był jednak niezgodny z lokalizacją pomnika na placu Wareckim.

Wyniki konkursu wywołały publiczną dyskusję i spotkały się z krytyką części prasy. Wybrana w konkursie praca musiała także zostać zatwierdzona przez Cesarską Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu, która orzekła, że (..) Projekt ten skomponowany jest niezadowalająco i wywołuje antyartystyczne wrażenie, a w szczególności drzewo i drobne figurki wokół basenu.

Po tym jak rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołując się na opinię Akademii odmówiło zgody na budowę monumentu, Oskar Sosnowski opracował na nowo otoczenie pomnika Chopina zmieniając kształt cokołu i sadzawki z pierwotnego projektu. Usunął on także wielkie rzeźby żab siedzących po obu jej stronach, które już wcześniej budziły wątpliwości natury estetycznej. Z kolei Szymanowski wprowadził poprawki do kształtu wierzby. Projekt ponownie przedstawiono do zatwierdzenia. Zniecierpliwiony przedłużającą się wymianą pism pomiędzy Akademią, Ministerstwem i Komitetem rzeźbiarz udał się także osobiście do Petersburga, gdzie uzyskał audiencję u wielkiej księżnej Marii Pawłownej, ciotki cara Mikołaja II, która obiecała poparcie projektu przez Akademię. Ostatecznie zgodę na wzniesienie pomnika Chopina w Warszawie – po bezpośredniej interwencji księżnej – podpisał sam Mikołaj II.

Wacław Szymanowski pracował nad pięciometrowym posągiem Chopina i siedmiometrową wierzbą w swojej pracowni w Krakowie. Prace zakończył we wrześniu 1912. W maju 1914 zawarto umowę na wykonanie monumentu z francuską firmą Ancciennes Fonderies Thiebaut Fréres należącą do Renè Fulda. Wysłany z Krakowa model dotarł do Francji na krótko przed wybuchem I wojny światowej, a wkrótce potem odlewnia Fulda zbankrutowała.

Do projektu budowy pomnika Chopina powrócono po odzyskaniu niepodległości. Odlew wykonała francuska spółka Barbedienne w Paryżu, po czym, po przewiezieniu do Polski, ustawiono go w warszawskich Łazienkach.

Pomnik został odsłonięty 14 listopada 1926. Jego otoczenie – cokół oraz basen – zaprojektował Oskar Sosnowski, a prace kamieniarskie wykonała firma łódzkiego przedsiębiorcy Antoniego Urbanowskiego.

W czasie okupacji 31 maja 1940 na polecenie gubernatora Hansa Franka pomnik Chopina został przez Niemców wysadzony w powietrze i pocięty palnikami na mniejsze części. Pozyskany w ten sposób złom został użyty jako surowiec do produkcji przemysłowej.
Według miejscowej legendy, następnego dnia odręczny znak został znaleziony w miejscu, na którym można było przeczytać: „Nie wiem, kto mnie zniszczył, ale wiem, dlaczego: to po to, bym nie mógł zagrać marsza pogrzebowego dla Waszego lidera”

Niemcy usiłowali także zniszczyć wszystkie kopie pomnika przechowywane w polskich muzeach. Jednemu z pracowników Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu udało się ukryć w piwnicy kopie głowy pomnika. Niemcy zniszczyli jednak wszystkie gipsowe repliki oraz drewnianą kopię rzeźby w skali 1:2, którą do poznańskiego muzeum przekazał sam autor.

Pomnik Chopina był pierwszym pomnikiem zniszczonym przez Niemców w okupowanej Warszawie. Oprócz negatywnego stosunku do twórczości kompozytora, innymi prawdopodobnymi przyczynami zniszczenia monumentu była jego lokalizacja w dzielnicy niemieckiej, usytuowanie w pobliżu Belwederu (oficjalnej rezydencji Hansa Franka w czasie jego wizyt w Warszawie) oraz rozpoczęta w tym czasie akcja zbiórki złomu na potrzeby przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez polskich pracowników Zarządu Miejskiego od władz niemieckich na decyzję o zniszczeniu miała wpłynąć rzekoma brzydota pomnika.

W wyniku działań Niemców rekonstrukcja dzieła Wacława Szymanowskiego po wojnie nastręczała wielu trudności. Poszukiwano replik oraz zachowanych kopii pomnika mogących posłużyć za wzór do jego odtworzenia. W 1946 głowę Chopina odnaleziono na terenie Państwowych Zakładów Rafineryjno-Przetwórczych we Wrocławiu. Okazało się jednak, że nie była to głowa z monumentu w Łazienkach, lecz jeden z próbnych odlewów w znacznie pomniejszonej skali. Oryginalny odlew został w całości przetopiony.

Kompletną kopię całego pomnika udało się znaleźć dopiero podczas odgruzowywania zniszczonego domu Szymanowskiego na Mokotowie. Na podstawie tej kopii podjęto próbę wykonania wiernej repliki oryginału. W 1946 grupa rzeźbiarzy pod kierunkiem Władysława Wasiewicza wykonała w Pracowni Sztuk Plastycznych model odlewu pomnika wykorzystując: model autorski (w skali 1:10), drewnianą rzeźbę głowy kompozytora dłuta Władysława Szymanowskiego, analizę fotogrametryczną wykonaną przez Leona Suzina oraz przedwojenne fotografie.

Zrekonstruowany monument został odsłonięty ponownie 11 maja 1958.

Na cokole umieszczono napis o treści Posąg Fryderyka Chopina zburzony i zagrabiony przez Niemców w dniu 31 maja 1940 roku odbuduje Naród. 17-X-1946 r. Kolejny napis z datą odsłonięcia informuje, że pomnik został odbudowany ze składek Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Wyryto również słowa z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza:

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało…

(źródło: Wikipedia)

„Popiersie Fryderyka Chopina”

Projekt: Zofia Wolska, Valldemossa, Majorka, Hiszpania (fot. Alice Ochmann, 2008 r.)

Rzezba Zofji Wolskiej znajduje sie na dziedzińcu klasztoru w Valldemossie na Majorce. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1998 roku przez Jolantę Kwaśniewską i hiszpańską królową Zofią.

Chopin spedził na Majorce z francuską pisarką George Sand zime 1838/1839.

 

Murale Chopinowskie przy Tamce

Wyk.: Marcin Urbanek, projekt: zbiorowy, Warszawa, Polska (fot. Monika Saczyńska, 12 sierpnia 2012)

Dwa duże murale powstały przy Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie na ścianach domów Tamka 37 (mural z mapą) oraz Kopczyńskiego 5/7 (mural-komiks). Odsłonięcie miało miejsce 25 czerwca 2010 roku i było to jedno z wielu wydarzeń, które upamiętniały rok Chopinowski w Warszawie. Oba projekty są efektem kampanii m.st. Warszawy „Fryderyk w Warszawie 200 lat od wielkiej przeprowadzki”. Dzieła są hołdem dla Fryderyka Chopina złożonym przez artystów warszawskiego street-artu. Celem projektu było pokazanie Chopina, kojarzonego jedynie z kulturą wysoką, w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi.

Dzieła pozostaną na ścianach budynków przez 5 lat od powstania.

Mural-komiks (ul. Tamka 37, przy fontannie Złota Kaczka)

Kompozycja jest złożona z 18 prac zaprojektowanych przez różnych artystów z całego świata. Dzieło w stylu kolażu pokazuje kompozytora wśród postaci i historii z jego życia ale także obiektów zwyczajowo z nim kojarzonych: George Sand, japoński turysta, Napoleon Bonaparte, ale także planetoidę nazwaną Jego imieniem. Artyści – podczas swej pracy – nie wiedzieli, w którym miejscu „komiksu” zostanie umieszczony ich projekt.

Mural-mapa (ul. Kopczyńskiego 5/7)

Dzieło jest śmiałym portretem Fryderyka Chopina idącego Tamką. Zamiast głowy przedstawiono jednak dużą mapę stolicy. Mapa-głowa Chopina, podzielona przez Wisłę, jest wypełniony postaciami związanymi z Jego życiem. Lewa strona ukazuje warszawski świat Chopina, prawa opisuje późniejszy okres jego życia.

Mural „Chopin w Warszawie”

Warszawa_18_05_2013

Projekt: Krzysztof Bagiński, Warszawa, Polska (fot. Monika Saczyńska, 18 maja 2013)

Mural „Chopin w Warszawie” został namalowany na wschodniej ścianie kamienicy przy ul. Górnośląskiej 8. Został zrealizowany przez Goodlooking Studio w ramach kampanii dla m.st. Warszawy „Fryderyk w Warszawie 200 lat od wielkiej przeprowadzki”. Celem kampania było przypomnienie, że Chopin był głeboko związany z Warszawą, w której spędził połowę swojego życia (czyli 20 lat). W swej ostatniej woli polecił aby jego serce spoczęło w Warszawie (urna jest w Kościele św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3). Ideą projektu Bagińkiego jest wykorzystanie prostych symboli jednoznacznie łączących się z Chopinem (fortepian) i Warszawą (Pałac Kultury i Nauki).

(Na zdjęciu widzimy też mały „dodatek”. Ząb namalowany w dolnej części działa jest śladem wandalizmu)